linjedisaani3   pokal003   linjedisaani33

 

m_avdelare25m_avdelare25 

Datum: 23 September 2018

Plats: Torsby BK Lantmännen

Klass: 2 TSM Nosework

Domare: Mikael Hedman, Karin Blom

Pris: 4 Godkända Källor

 

m_avdelare25m_avdelare25

Datum: 22 September 2018

Plats: Torsby BK Lantmännen

Klass: 2 TSM Nosework

Domare: Mikael Hedman, Karin Blom

Pris: 7 Godkända Källor

 

 m_avdelare25m_avdelare25

Datum: 24 Augusti 2018

Plats: C.nass Triss Sysslebäck

Klass: 2 TSM Nosework

Domare: Annelie Johansson

Pris: 5 Godkända Källor

 2:a Utonhussök

m_avdelare25m_avdelare25

Datum: 4 Augusti 2018

Plats: Signeröds Hundcenter Udevalla

Klass: 2 TSM Nosework

Domare: Mia Edelton, Lotta Castell

Pris: 5 Godkända Källor

 SSE Inomhus

 

Datum: 8 Juni 2018

Plats: Malung Kennelklubb

Klass: 2 TSM Nosework

Domare: Karin Blom, Michael Hedman

Pris: 1 Godkända Källor

 

 m_avdelare25m_avdelare25

Datum: 17 Juni 2018

Plats: Ludvika BK

Klass: 2 TSM Nosework

Domare: Marie Fogelquist, Mats Hedlund

Pris: 7 Godkända Källor

 5:a Totalen, 1:a Fordonssök, 2:a Utomhussök

m_avdelare25m_avdelare25

Datum: 28 April 2018

Plats: Grums

Klass: 2 TSM Nosework

Domare: Marie Bankhed

Pris: 5 Godkända Källor

 3:a Fordonssök

m_avdelare25m_avdelare25 

Datum: 24 Mars 2018

Plats: Karlstad

Klass: Doftprov Lavendel

Domare: Julia Bodèn

Pris: Godkänd

 

m_avdelare25m_avdelare25

Datum: 24 Mars 2018

Plats: Karlstad

Klass: Doftprov Lagerblad

Domare: Julia Bodèn

Pris:  Godkänd

 

m_avdelare25m_avdelare25

Datum: 18 November 2017

Plats: Falköping

Klass: 1 TSM Nosework

Domare: Pirkko Andersson, Maria Edelton

Pris: 4:a  Godkända sök

 Diplom, 1:a Totalen, 3:a Inomhussök

m_avdelare25m_avdelare25

Datum: 4 November 2017

Plats:  Halloweendraget, Karlskoga BK

Klass: DBWV

Domare: 

Pris: 1:a Guldmedalj

          Cykel dam  1 hund

m_avdelare25m_avdelare25

Datum: 14 Oktober 2017

Plats:  Segmon

Klass: 1 TSM Nosework

Domare: Marie Bankhed, Pernilla Rask

Pris: 4 Godkända sök

 Diplom, 3:a Utomhussök

m_avdelare25m_avdelare25 

Datum: 8 Oktober 2017

Plats:  Håverud

Klass: 1 TSM Nosework

Domare: Marie Fogelquist, Mats Hedlund

Pris: 2 Godkända sök

 

m_avdelare25m_avdelare25

Datum: 7 Oktober 2017

Plats:  Håverud

Klass: 1 TSM Nosework

Domare: Marie Fogelquist, Mats Hedlund

Pris: 4 Godkända sök

 Diplom, 3:a Totalen, 2 SSE, 2:a Inomhussök, 3:a Behållarsök

m_avdelare25m_avdelare25

Datum: 30 September 2017

Plats: Hurtig torpet, Hällefors BK

Klass: Dubbeldraget MOTB

Domare: 

Pris: Godkänd

          Motionsklass dam

m_avdelare25m_avdelare25

Datum: 23 September 2017

Plats:  Kils BHK

Klass: Start klass

Domare: Kjell Edström

Pris: Godkänd 133,5 p

 

m_avdelare25m_avdelare25

Datum: 2 September 2017

Plats:  Kils BHK

Klass: Appell Spår

Domare: Lennarth Sanfridsson, Göran Hedberg

Pris: Ej Godkänd 80,5 p

 

m_avdelare25m_avdelare25

Datum: 25 Augusti 2017

Plats:  Kils BHK

Klass: Start klass

Domare: Delores Axelsson

Pris: Godkänd 131,5 p

 

m_avdelare25m_avdelare25

Datum: 12 Augusti 2017

Plats:  Uddevalla 

Klass: MT

Domare: Bibbi Larsen, Owe Andersson

Pris: Godkänd 342p

 

m_avdelare25m_avdelare25

Datum: 23 Juli 2017

Plats: Forshaga

Klass: 1 TSM Nosework

Domare: Ann-Louise Ryrvik

Pris: 2 Godkända sök

 

m_avdelare25m_avdelare25

Datum: 25 Juni 2017

Plats:  Kils BHK

Klass: Appell Spår

Domare: Björn-Åke Jansson, Ewa Melander-Jansson

Pris: Bryter

 

m_avdelare25m_avdelare25

Datum: 30 Oktober 2016

Plats:  Borås ( SÄKK )

Klass: BPH

Domare: Petra Lundberg

Pris: Godkänd

 

m_avdelare25m_avdelare25

Datum: 1 Oktober 2016

Plats:  SK Solsta

Klass: UHP

Domare: Mats Höglund

Pris: Godkänd

 

m_avdelare25m_avdelare25

Datum: 8 Oktober 2016

Plats: Årjängs BK

Klass: Doftprov Eukalyptus

Domare: Mats Höglund

Pris: Godkänd

 

 m_avdelare25m_avdelare25 

Datum: 1 Oktober 2016

Plats:  SK Solsta

Klass: UHP

Domare: Mats Höglund

Pris: Godkänd

 

 m_avdelare25m_avdelare25

Datum: 11 September 2016

Plats:  SK Solsta

Klass: BH

Domare: Mats Höglund

Pris: Godkänd

 

 m_avdelare25m_avdelare25

BPH Beskrivning  SÄKK 30 oktober 2016 Borås

Akido BPH


m_avdelare25m_avdelare25


Mentalbeskrivning Borlänge BK 6 Juni 2016

Mentalbeskrivare: Magnus Andersson

Akido MH MH Akido faktiska

 

 

1

2

3

4

5

1a. KONTAKT 
Hälsning

Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök.

Undviker kontakt genom att dra sig undan.

Accepterar kontakt utan besvär. Drar sig inte undan.

Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök.

Överdrivet kontakttagande, ex. hoppar, gnäller, skäller.

1b. KONTAKT 
Samarbete

Följer inte med trots flera försök att locka. Alt. provas inte i detta momentet.

Följer med motvilligt.

Följer med men är inte engagerad i testledaren.

Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren.

Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren,  ex. hoppar, gnäller, skäller.

1c. KONTAKT 
Hantering

Avvisar med morrning och/eller bitförsök.

Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren.

Accepterar hantering.

Accepterar. Svarar med kontakt-beteende.

Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende.

2a. LEK1 
Leklust

Leker inte.

Leker inte, men visar intresse.

Startar långsamt, blir aktiv, leker.

Startar snabbt, leker aktivt.

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt,

2b. LEK1 
Gripande

Griper inte.

Griper inte, nosar bara på föremålet.

Griper tveksamt eller med framtänderna.

Griper direkt med hela munnen.

Griper direkt, hugger föremålet

2c. LEK1 
Dragkamp

Biter inte.

Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot.

Griper, drar emot, men släpper och tar om. Alt. tuggar.

Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper.

Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker, alt. ruskar-även under den passiva delen-tills testledaren släpper.

3a. JAKT 
Förföljande

Startar inte.

Startar, men avbryter.

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.

1&2. Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet.

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

3b. JAKT
 Gripande

Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram.

1&2. Griper inte, nosar på föremålet.

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.

Griper direkt, släpper.

Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek.

4. AKTIVITET

Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.

Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger.

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar.

Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand.

Växlar snabbt aktiviteter under momentet. Alt. oro under hela momentet.

5a. AVST. LEK
 Intresse

Engageras inte av figuranten.

Kontroll, avbrott förekommer.

Intresserad, följer figuranten utan avbrott.

Intresserad. Vill iväg. Enstaka startförsök.

Mycket intresserad. Vill iväg, upprepade startförsök.

5b. AVST. LEK 
Hot/agg.

Visar inga hotbeteenden.

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första del.

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första del och andra del.

Visar flera hot- beteenden under momentets första del.

Visar flera hotbeteenden under momentets första och andra del.

5c. AVST. LEK
 Nyfikenhet

Går ej fram till figuranten.

Går fram när figuranten är aktiv på linjen.

Går fram till den dolda men talande figuranten.

Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller med tidsfördröjning.

Går fram direkt till figuranten utan hjälp.

5d. AVST. LEK 
Leklust

Visar inget intresse.

Leker inte, men visar intresse.

Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot.

Griper. Drar emot, men kan släppa och ta om.

Griper direkt. Drar emot släpper inte.

5e. AVST. LEK 
Samarbete

Visar inget intresse.

Blir aktiv men avbryter.

Är aktiv med figuranten när denne är aktiv.

Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant.

Uppmanar passiv figuranten till fortsatt lek.

6a. ÖVERRASKN.
 Rädsla

Stannar inte eller kort stopp.

Hukar sig och stannar.

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

6b. ÖVERRASKN. Hot/agg.

Visar inga hotbeteenden.

Visar enstaka hotbeteenden.

Visar flera hotbeteenden under längre tid.

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.

6c. ÖVERRASKN. Nyfikenhet

Går fram efter det att overallen lagts ner. Alt. går inte fram.

Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden.

Går fram till overallen när föraren står bredvid.

Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet.

Går fram till overallen utan hjälp.

6d. ÖVERRASKN. Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver.

Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna.

Liten båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen.

Båge el. tempoväxl. vid minst 2 passager utan minskad intensitet.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

6e. ÖVERRASKN. Kvarstående intresse

Visar inget intresse.

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid 1 tillfälle.

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst 2 tillfällen.

Biter i eller leker med overallen. Intresset minskar efter hand.

Biter i eller leker med overallen vid 2 eller flera passager.

7a. LJUDKÄNSL. Rädsla

Stannar inte eller kort stopp.

Hukar sig och stannar.

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

7b. LJUDKÄNSL. 
Nyfikenhet

Går inte fram.

Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet samt lockar på hunden.

Går fram till skramlet när föraren står bredvid.

Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet.

Går fram till skramlet utan hjälp.

7c. LJUDKÄNSL. Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver.

Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna.

Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen.

Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

7d. LJUDKÄNSL. Kvarstående intresse

Visar inget intresse.

Stannar upp. Luktar eller tittar på skramlet vid 1 tillfälle.

Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid minst 2 tillfällen.

Biter i eller leker med skramlet. Intresset minskat efterhand.

Biter eller leker med skramlet vid 2 eller flera passager.

8a. SPÖKEN
Hot/agg.

Visar inga hotbeteenden.

Visar enstaka hotbeteenden.

Visar flera hotbeteenden under längre tid.

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar hotbeteenden och flera attacker.

8b. SPÖKEN 
Kontroll

Enstaka kontroll därefter inget intresse. Alt. engagerar sig inte.

Tittar till mot spökena då och då.

Kontrollerar och/eller handlar mot spökena. Långa avbrott. Ex. halva sträckan båda spökena alt. ett spöke hela sträckan.

Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena. Kortare avbrott.

Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena under hela momentet.

8c. SPÖKEN 
Rädsla

Uppehåller sig framför eller bredvid föraren.

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering.

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.

Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt. flyr.

8d. SPÖKEN 
Nyfikenhet

Går fram till fig. när föraren tagit av figurantens huvudbonad. Alt. går inte fram i tid.

Går fram till fig. när föraren talar med fig. och lockar på hunden.

Går fram till fig. när föraren står bredvid.

Går fram till fig. när föraren gått halva avståndet.

Går fram till fig. utan hjälp.

8e. SPÖKEN 
Kontakt

Avvisar eller undviker kontaktförsök. Alt. går inte fram i tid.

Accepterar kontakten från fig. utan att besvara den.

Besvarar kontakt från figuranten.

Tar själv kontakt med figuranten.

Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan ex. hoppa och gnälla.

9a. LEK2 
Leklust

Leker inte.

Leker inte, men visar intresse.

Startar långsamt, blir aktiv, leker.

Startar snabbt, leker aktivt.

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.

9b. LEK2 
Gripande

Griper inte.

Griper inte, nosar bara på föremålet.

Griper tveksamt eller med framtänderna.

Griper direkt med hela munnen.

Griper direkt, hugger föremålet i farten.

10. SKOTT

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.

Avtagande kontroller under lek/passivitet. Därefter oberörd.

Riktar intresse motskytten, publiken eller annat, men återgår till lek/passivitet.

Avbryter lek eller passivitet. Låser sig motpubliken, skytten eller annat. Återgårinte till lek/passivitet.

Berörd, rädd. Alt. vill lämna platsen, försöker fly. Alt. föraren avstår skott.